T7, 02 / 2018 12:52 Sáng | Đức Tin Jesus

H. Thưa cha, coi bói bài có tội không? Con thấy mấy cha bảo là coi bói theo chỉ tay là khoa học, nên không có tội. (Phạm thị Tuyết Nhung)

Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, mọi hình thức bói toán đều bị cấm: như nhờ đến ma quỷ, Satan, gọi hồn người chết, hoặc các cách thực hành khác nhằm “vén màn” để biết tương lai. Việc tra cứu tử vi, chiêm tinh, xem chỉ tay, phân tích các điềm trời và các quẻ… đều hàm ý muốn thống trị và vượt trên thời gian, vượt trên lịch sử và vượt trên con người, đồng thời muốn chiếm được sự đồng tình của những quyền lực bí ẩn. Những điều này trái nghịch với sự tôn trọng và cung kính mà chúng ta phải dành cho một mình Thiên Chúa (xem GLCG 2116). Còn việc xem chỉ tay hay tướng mạo, không tin vào một quyền lực bí ẩn ngoài Thiên Chúa, mà chỉ căn cứ vào kinh nghiệm, quan sát của mình hay của người khác có tính cách hoàn toàn khoa học thì không mắc tội gì.

Lm. Phi Quang