T2, 11 / 2017 7:11 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi 

Kính thưa Cha, con xin hỏi Cha một chuyện về hôn nhân giữa một người nữ đạo Công giáo và một người nam ngoài Công giáo nhưng nay đã trở lại đạo. Khi cả hai gia đình bàn về vấn đề hôn nhân và lễ cưới, mẹ của người nam nói rằng bà ta đã đi coi thầy và được thầy cho biết năm tới có những ngày tốt để làm đám cưới cho hai người, và gia đình nên tổ chức lễ cưới vào những ngày này.

Mẹ của người nam chỉ muốn làm đám cưới vào những ngày này. Gia đình người nữ là người Công giáo gốc thì không vui với lý do này. Con xin hỏi Cha nếu như ngày lễ hôn nhân được tổ chức vào những ngày được xem là “tốt” này, thì bí tích hôn nhân có được hợp pháp không? Cuộc hôn nhân này có được hợp lệ theo niềm tin của người Công giáo không? Con hy vọng Cha hiểu câu hỏi của con. Con xin chân thành cám ơn Cha.


MT Đáp:

Việc kiêng tin các ngày xấu tốt theo người thuộc các tôn giáo khác không phải là niềm tin của người Công giáo. Đối với các tín hữu Công giáo, ngày nào cũng là ơn của Chúa ban cho, ta phải sử dụng với tâm tình biết ơn Chúa. Tuy nhiên, trong cuộc chung sống với xã hội, với những người khác tín ngưỡng, ta cũng cần phải bác ái, “chấp nhận” sự khác biệt (dù không chấp thuận).

Khi đồng ý tổ chức lễ cưới vào một ngày cố định nào đó mà người ngoài Công giáo cho là ngày tốt thì không đương nhiên hiểu là các người Công giáo liên hệ cùng tin kiêng như vậy. Họ cho là “tốt” ta cũng cho là “tốt” nhưng theo ý nghĩa của ta. Việc chọn ngày không thay đổi giá trị bí tích của phép Hôn phối được cử hành thành sự. Giáo Hội không cấm chúng ta cử hành bí tích hôn phối vào ngày nhất định nào đó nên cũng không có vấn đề “hợp pháp” hay không “hợp pháp” đối với người liên hệ.

Điều quan trọng là các tín hữu Công giáo trong cuộc có thay đổi niềm tin của mình hay không. Chúng ta không phủ nhận những nguy hiểm và khó khăn trong việc bảo vệ đức tin Công giáo trong trường hợp tương tự. Chính vì sự khó khăn và nguy hiểm cho niềm tin Công giáo, Giáo Hội đã ngăn cấm người Công giáo không được kết hôn với người chưa rửa tội nếu không có phép chuẩn, và cấm không cho phép lấy người ngoài Công giáo (dù đã rửa tội) nếu không có phép của giáo quyền.