CN, 01 / 2018 1:46 Chiều | Đức Tin Jesus

Hỏi 121

Xin chào Cha! Xin cha cho con hỏi chút, có những lúc con thấy tâm hồn mình thanh thản, và mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra tương đối bình thường. Nhưng nếu hễ con mắc phải một tội nào đó, hay một điều gì đó không tốt, thì con thấy mọi việc đến với con không như ý mình muốn, nhiều lúc con có cảm giác giống như Chúa phạt con vì những gì con làm không đúng, chưa tốt!  Xin cha cho con lời giải đáp! Con cám ơn cha nhiều!

Đáp:

Chị City Lys thân mến, để góp ý về thắc mắc của Chị, tôi xin gửi đến Chị tư tưởng của Giáo Hội qua sách Giáo Lý:  “Nhờ lý trí của mình, con người nhận biết tiếng nói của Thiên Chúa thúc giục nó phải thi hành điều thiện và xa tránh điều ác.  Mỗi người có bổn phận nghe theo luật pháp đang vang lên trong lương tâm, và là luật được thực thi trong tình yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. Sự thi hành luật sống luân lý chứng tỏ phẩm giá con người” (GLCG 1706).  Với ý thức phẩm giá của mình, con người vui khi thực thi việc thiện, và không vui sau khi thực thi một điều dữ ác.Còn việc Chị cảm nghiệm những sự bất hạnh xẩy đến cho mình sau khi đã làm điều không tốt, tôi thiết nghĩ không nên kết luận đó là hình phạt của Chúa.  Nếu cứ mỗi một tội lỗi của ta mà Chúa trừng phạt thì tôi và Chị không còn trên mặt đất này nữa vì mình đáng chịu những hình phạt nặng nề vô cùng bởi đã xúc phạm tới Thiên Chúa là Đấng Cao Cả vô cùng.  Nói cách khác, chúng ta phải tin vào tình thương xót của Thiên Chúa, tin vào ơn tha thứ của Ngài.  Thiên Chúa có thể gửi cho chúng ta một số những sự khốn khó nào đó theo mục đích tốt hảo của Ngài.  Cũng có thể Ngài muốn nhắc nhở hay thức tỉnh chúng ta nhớ đến Ngài, ý thức sự rạn nứt tình nghĩa Cha con đối với Ngài và thầm gọi chúng ta trở về.  Chúa Giêsu là Con yêu dấu tuyệt đối của Thiên Chúa Cha có làm điều gì sai trái đâu, thế mà Ngài đã chịu đau khổ như thế nào.  Do đó, đau khổ hay trái ý không phải tự nó là những hình phạt trừng trị tội nhân nhưng là cơ hội để ta lập công, cải thiện và nên hoàn hảo hơn nếu ta biết tận dụng.