CN, 03 / 2018 12:57 Chiều | Đức Tin Jesus

Có 1 câu chuyện kể ntn

1 cha xứ kia cứ đến mùa thương là cứ treo một bảng viết trước cổng nhà xứ là HÃY XƯNG TỘI CHA VẪN ĐỢI

Và có một bà kia siêng đi xưng tội vô cùng Và cha xứ kia cũng giải tội thì có một hôm cha kia thấy mệt mỏi vì tuần nào bà ta cũng tìm đến để xưng tội và tội của bà ta chỉ có nói xấu người khác thì một ngày kia bà ta đi vào cổng nhà xứ cha xứ liền nhìn thấy, và cha dơ tay ban phép lành cho bà và ns rằng con hãy về đi bà kia liền đi về vừa ra khỏi cổng nhà xứ bà ta liền quay lại và hỏi cha Cha ơi vậy việc đền tội của con là gì cha xứ bảo việc đền tội của con là hãy về nhà bắt 1 con gà đến đây cho cha rồi cha giao việc đền tội cho
Bà ta đi về bắt con gà và bà ta cứ tưởng là cha thèm ăn thịt mới nói làm như vậy

Bà ta đem đến và nói thưa cha gà đây cha xứ bảo con hãy ngồi xuống và vặt hết lông gà rồi bỏ vào trong cái bao kề bên đó rồi hãy tìm cha

Bà ta làm như lời cha nói và cha xứ bảo bây giờ con hãy lên trên núi gieo lông gà xuống Làm xong rồi hãy quay lại đây

Bà ta cũng làm Y như lời cha nói và đến tìm cha và bà ta nói thưa cha con đã làm xong
Cha xứ bảo việc cha giao bà chưa làm xong đâu

Cha xứ nói tiếp bây giờ bà hãy đi gom tất cả lông gà mà bà gieo trên núi xuống rồi mới xong

Bà ta nói thưa cha việc j cha giao con cũng làm đc riêng việc này vì lông gà bây jo nó bay tứ phía làm sao gom đc hết ạ

Cha xứ bảo Đúng việc đó con ko thể làm đc bởi vì lông gà bay tứ phía Nhưng việc con nói xấu người ta cũng sẽ như vậy bởi vì người này truyền tai người kia và sẻ ko có điểm dừng Và cha xứ nói con hãy về đi và đừng nói xấu nữa bởi vì sẻ ko tốt cho mk và người bị mk nói đâu

Người đàn bà ra về và từ đó bà ta ko giám nói xấu người khác nữa.

< Bình Yên Phút Giây > chế theo cảm xúc