T6, 03 / 2018 3:56 Chiều | Đức Tin Jesus

Có hai đứa trẻ trạc tuổi nhau

Tranh luận hơn thua một vấn đề

Ăn chay rõ là không ăn thịt

Nhưng ăn nước thịt chắc chả sao.

Đứa thì nhất định bảo là sai

Đứa nói được thôi khó khăn gì

Ban đầu chẳng có gì to tát

Sau bỗng om sòm đánh đấm nhau.

Rồi thì ồn ào như cái chợ

Cha xứ đi qua ghé vào trông

Hỏi rằng vì đâu nên cớ sự

Mừng húm chúng nhờ cha phân minh.

Ôn tồn cha nói cùng các em :

“Các con ai cũng sai mất rồi

Vấn đề không phải là ăn được

Nước thịt hay là nước gì đâu

Mà là các con đã làm cho

Chúa buồn biết mấy vì các con

Chẳng nhường nhịn nhau một chuyện nhỏ

Tinh thần chay tịnh là ở đây.

Chúa muốn ăn chay phải hãm mình

Đừng làm Chúa buồn nữa nghe không ?

Còn con nếu muốn ăn nước thịt

Chắc Chúa cũng không trách móc gì

Maria KT.

( Bài chia sẽ được viết trong một dịp được nghe cha giảng cho thiếu nhi về vấn đề giữ chay )

***

Mến chúc cô bác ACE giữ chay trọn vẹn trong ngày THỨ SÁU TUẦN THÁNH trong tinh thần hy sinh hãm mình.

ĐỂ TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA GIÊSU KITÔ.

Xin CHÚA ban nhiều ơn lành cho cô bác ACE trong TAM NHẬT VƯỢT QUA