T3, 01 / 2018 11:15 Sáng | Đức Tin Jesus

Xét đoán người khác: hãy dừng ngay

Đầu tiên, chúng ta chỉ nhìn thấy con người với dáng vẻ bên ngoài còn thực tâm bên trong, chúng ta không thể biết được. Đây là một chân lý, một sự thật. Dò sông dò biển chứ ai dò được lòng người. Con người chúng ta là một huyền nhiệm, với chúng ta và với người khác, ngay cả Samuen – vừa là thượng tế vừa là ngôn sứ cũng đoán sai người được Thiên Chúa tuyển chọn.

Bí ẩn huyền nhiệm con người, ngoại trừ một mình Thiên Chúan thì không ai hiểu rõ. Chính vì vậy, chúng ta đừng xét đoán người khác đặc biệt là từ dáng vẻ bên ngoài. Vì dáng vẻ bên ngoài không nói lên được thế giới thật của họ. Chúa mời gọi chúng ta: chuyện đó là chuyện của Chúa hãy để cho Chúa, còn chúng ta đừng xét đoán anh chị em mình.

Chúa thấu suốt con người chúng ta

Vì không thể hiểu được con người, chúng ta cũng đừng buồn khi chúng ta không hiểu được chính mình cũng như khi người khác không hiểu được chúng ta. Điều này được khẳng định trong câu: “Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ nhìn thấy điều mắt thấy, còn Thiên Chúa thì thấy tận đáy lòng.”

Trong câu chuyện Thiên Chúa chọn Đa-vít làm vua kế thừa Sa-un. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng hiểu được, hiểu thấu cho nên con người chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa, không được vâng lời người phàm. Samuen phải chọn lựa, giữa một bên là lệnh của Thiên Chúa một bên là cái chết cận kề nếu Sa-un biết chuyện đi tấn phong cho Đa-vít. Vì Thiên Chúa không chỉ biết rõ Đa-vít mà còn biết rõ Sa-un cho nên khi Thiên Chúa truyền lệnh gì thì trong chọn lựa đó Chúa đã tiên liệu tất cả, chúng ta yên tâm. Và Samuen đã vâng lời.

Ngày sa-bát là để phụng thờ Thiên Chúa

“Con người là chủ của ngày sa-bát”. Chúa Giê-su vẫn coi con người là chủ của ngày sa-bát vì ngày sa-bát là ngày duy nhất tôn thờ Thiên Chúa. Chúa Giê-su mặc khải cho mọi người biết: Chính Ngài là Thiên Chúa và chính Lời của Ngài là chính Thiên Chúa không phải của ai khác. Lời của Ngài vượt trên mọi lề luật và mọi lòng tin mơ hồ. Cho nên việc các môn đệ bứt lúa ăn bị biệt phái kết án thì qua đó Chúa Giê-su kết luận hai chân lý quan trọng:

Chân lý thứ nhất: ngày sa-bát được thiết lập cho con người và vì con người chứ không phải cho Thiên Chúa. Ngày đó Thiên Chúa muốn con người được nghỉ ngơi, con người chúng ta làm việc cả tuần kiệt sức, nếu không được nghỉ ngơi bồi dưỡng thì sang tuần còn sức đâu mà làm. Ngài thiết lập ngày sa bát rồi cho ngày Chúa Nhật cốt để cho con người được nghỉ ngơi, được ở bên Chúa, được kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa để tiếp tục một tuần làm việc khác. Cho nên ngày sa bát không phải là ngày trói buộc nhưng là ngày chúng ta nghỉ ngơi với Chúa, để được Chúa nâng đỡ, để được Chúa ban ơn để chúng ta tiếp tục sống một tuần mới.

Chân lý thứ hai: Trong ngày sa bát đó, Chúa Giê-su tự xưng con người là chủ của ngày sa bát. Chính Ngài là chủ nhân, cho nên chúng ta đến với Ngài để Ngài hướng dẫn chúng ta. Và Ngài hướng dẫn chúng ta ngang qua tất cả các bản sách Thánh mà chúng ta được lắng nghe. Nếu chúng ta lắng nghe và sống theo những lời Ngài dạy thì chúng ta sẽ được chính Lời Ngài nâng đỡ và chúng ta không phải sai lầm.

Hãy để Lời Chúa hướng dẫn, dạy dỗ chúng ta

Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta một lần nữa đối diện với thực tại của mình: chúng ta đừng bao giờ xét đoán, đừng bao giờ nghi ngờ, đoán định về chuyện bí mật của con người. Mà biết rằng: có Thiên Chúa – Đấng hiểu thấu mọi lòng dạ của chúng ta. Theo đó, chúng ta phải vâng lời, chứ không được vâng lời người đời, dù đó có là những truyền thống cổ kính. Lời của Thiên Chúa là chính Chúa Giê-su – Đấng đã đến với chúng ta và chúng ta đón nhận lời đó trong Thánh Kinh, trong những buổi cử hành phụng vụ để Lời của Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta, giúp cho chúng ta có những chọn lựa tốt lành cho hành trình cuộc đời của mình, giúp cho chúng ta tìm được niềm vui mỗi ngày khi sống cho Chúa.

Xin Chúa Giê-su, một lần nữa giúp cho chúng con đặc biệt trong năm này, mỗi người cố gắng mua một cuốn Kinh Thánh, đọc Lời Chúa mỗi ngày để Lời Chúa thấm nhập thâm tâm, để huấn lệnh, thánh ý của Chúa trở nên sự sống chi phối toàn bộ con người chúng con. Để trở thành lập trình trong đầu chúng con, biết được mọi suy nghĩ trong đầu chúng con, để nhờ Lời quyền năng đó, chúng con để Chúa can thiệp, Chúa dẫn dắt, chữa lành và giải thoát chúng con. Nhờ đó, trong hành trình làm người, chúng con không làm phí thời gian mà Chúa ban cho mỗi ngày. Amen.

Truyền thông SVCG Thái Hà