T7, 05 / 2018 4:51 Chiều | Đức Tin Jesus

Chúa nhìn thế Giới hôm nay.

Mà lòng đau đớn như ngày hôm nao.

Máu hồng Chúa đổ tuôn tràn.

Nhìn con tội lỗi – bất an lòng mình

Chúa là Vương Quốc Hoà Bình

Con xin dâng Chúa lời kinh Nguyện cầu.

Lòng con sao quá âu sầu.

Nhìn về Quê Mẹ lòng đau muôn vàn

Việt Nam nước mất nhà tan.

Tự Do không có- lầm than dân mình

Nhân sinh đâu có tội tình

Mà sao Công lý – không tình- xử oan

Người dân vô tội than van!

Không còn mảnh đất lang thang kiện hoài

Phận nghèo phải khổ vì ai

Đói ăn khát uống không ai nương nhờ

Chính quyền bỏ mặt làm ngơ

Trái tim Thơ bé bơ vơ tội tình.

Ngước nhìn Thánh Giá Ngôi hai

Vì Lòng Thương Xót, xin Ngài xuống ơn

Con cầu xin Chúa – Chúa ơi.

Ban muôn ơn phúc Quê Hương Hoà bình.

Lạy Chúa Giêsu. Con Tín Thác Vào Chúa Amen.!