T6, 01 / 2019 6:22 Chiều | Đức Tin Jesus

Có một Tu viện nọ, khi mới thành lập, các tu sĩ được mọi người hết lòng kính trọng, yêu mến vì sự thánh thiện​ & tình yêu thương​ của các thầy. Vì các tu sĩ cầu nguyện ​rất linh nghiệm ​và chữa ​khỏi ​mọi bệnh tật cho dân.

Tu viện được Chúa chúc lành nên ngày càng phát triển rất nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng.

Rất bất ngờ, nhiều năm sau đó, tinh thần các thầy sa sút, chểnh mảng những bổn phận của tu viện.

​Các thầy cầu nguyện cách hời hợt, chỉ mau mau cho xong, rồi làm việc bổn phận cách rất nặng nề ​& nhàm chán.

Hậu quả là, người ta không còn đến hành hương để xin các thầy cầu nguyện và chữa bệnh nữa, vì các thầy khấn không được, chữa bệnh không khỏi.

Năm đó một cha được bầu làm tu viện trưởng, ngài quyết tâm phục hồi tinh thần của đấng sáng lập tu viện.

Ngài tìm đến một đạo sỹ để hỏi nguyên nhân tại sao tu viện sa sút như vậy.

Vị đạo sỹ không giải thích mà nhắc : trong tu viện của cha có một người là Chúa Giêsu đang hiện thân nơi một thầy. Cha về tìm xem ai để hỏi, Ngài sẽ dạy cho cách phục hưng tu viện.

Trên đường về, vị tu viện trưởng nghĩ : chắc chắn không phải là mình vì xét bản thân thấy yếu đuối nhiều hơn nhân đức. Ngài quyết định loan báo tin đó cho các thầy.

Ai cũng tự thấy mình không phải là Chúa Giêsu, mà nghĩ người anh em bên cạnh mình mới là Chúa.

Vì không biết chắc là ai, nên tốt hơn hết cứ kính trọng, yêu mến, phục vụ mọi người không phân biệt… để khỏi bất kính với Chúa Giêsu.

Cứ như thế một thời gian sau,​ tu viện lại nổi tiếng về sự thánh thiện. Các thầy lại cầu nguyện và chữa bệnh có hiệu lực như trước.

Lúc bấy giờ họ mới vỡ lẽ : nhìn nhận Thiên Chúa nơi tha nhân là cách tốt nhất để thánh hóa bản thân và môi trường nơi mình sinh sống.

Xin cầu chúc quý cố ông bà, anh chị em về nhà nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người thân thương là ông là bà, là cha là mẹ, là vợ là chồng, là con là cháu của mình để sống hiệp nhất yêu thương.

Chính Chúa Giêsu đã phán: ““Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta. Hãy đến, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta” (x Mt 25, 31-45)

NẾU CHÚNG TA KHÔNG GẶP ĐƯỢC CHÚA DƯỚI ĐẤT NÀY, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ KHÔNG GẶP ĐƯỢC NGÀI TRÊN THIÊN ĐÀNG.

NẾU CHÚNG TA KHÔNG NHÌN THẤY CHÚA NƠI NGƯỜI ĂN MÀY, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ KHÔNG THỂ NHÌN THẤY NGÀI NƠI CHÉN THÁNH.(Thánh Gioan Kim Khẩu)

NẾU CHÚNG TA KHÔNG NHẬN RA CHÚA NƠI NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ KHÔNG THỂ NHẬN RA NGÀI NƠI BÁNH THÁNH.

NẾU CHÚNG TA KHÔNG GẶP ĐƯỢC CHÚA NƠI ĐỜI THƯỜNG, THÌ CHÚNG TA CŨNG SẼ KHÔNG THỂ GẶP ĐƯỢC NGÀI NƠI ĐỀN THÁNH.

Ai không yêu thương, yêu Chúa và thương người, thì không thể biết Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là Tình yêu.

Ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại không xót thương người anh em, đó là kẻ nói dối. (Lời Thánh Gioan Tông đồ)
(Nguồn sưu tầm)