T5, 11 / 2017 10:51 Chiều | Đức Tin Jesus

“Chiều tối đến, Người vẫn ở đó một mình” (Mt 14,23),

Chiều, thời gian giữa ngày tàn và đêm xuống. Sự khởi đầu của đêm tối ghi dấu sự kết thúc làm việc và thời nghỉ ngơi bồi dưỡng. Đây cũng là của hiến dâng và thuận lợi để suy tư cầu nguyện. Chiều tối cũng kéo theo những hiểm nguy.

Chiều tối đánh dấu kết thúc một ngày:

– Trong công trình tạo dựng “Thiên Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm” (St 1,5)

– Khởi đầu của tăm tối: “Ngày tháng đời con, chiều tà bóng ngả…” (Tv 102,12; x. Tv 109,23; Cn 7,9; Gr 6,4).

– Ngày được tính từ chiều (hôm trước) tới chiều (hôm sau) (Xh 12,18; Lv 23,32)

– Sự dơ uế theo nghi thức kéo dài tới chiều (Lv 11,39-40; 17,15; Ds 19,7-8; Đnl 23,11).

– Đợi chờ Chúa tới chiều (Gs 7,6).

– (Vua Đavít) khóc (vua Saul) tới chiều (Gs 2,5; 2V 7,9-11; Nkm 13,19; Ed 46,2).

– Các tử tội bị hành hình phải được chôn cất trước chiều xuống. (Đnl 21,22-23; Gs 8,29; 10,26; Mt 27,57-58 // Mc 15,42-43 // Lc 23,52-54; Ga 19,31).

Chiều là thời gian thư giãn:

– Thời để nghỉ ngơi khỏi bạo lực (Tv 104,23; Lc 21,37; x. Tl 19,16; 22,17; G 7,2; Xp 2,7; Mt 20,8; Mc 4,35-38 // Mt 8,23 // Lc 8,22-23).

– Thời để nghỉ ngơi sau chuyến du hành (Tl 19,9; x. St 19,1-2; Ds 9,21; Lc 24,29).

– Thời để về nhà (Mt 21,17)

– Thời để ăn uống (Xh16,12; 1V 17,6; Mt 14,15; Ga 13,2).

– Thời để hồi tâm cầu nguyện (St 24,63; Tv 55,17; 141,2; Mt 14,23 // Mc 6,46).

Các trách vụ tôn giáo vào buổi chiều:

– Lễ toàn thiêu thường nhật (Xh 29,38-41; x. Ds 28,8; 1Sb 16,40; Ed 3,3). Lễ toàn thiêu có thể diễn ra vào lúc 3g chiều (1V 18,29; Ed 4,5; Đn 9,21)

– Thắp đèn cung thánh (Xh 30,8; x. Xh 27,21 // Lv 24,3).

– Dâng hiến lễ Vượt Qua (Xh 12,6 c; Lv 23,5; Ds 9,2-5; Đnl 16,6; Gs 5,10; Mt 26,20 // Mc 14,17-18; Lc 22,14).

Hành vi ngoại tình vào buổi chiều (2Sm 11,2-4 của vua Đavít; G 24,15: mắt kẻ ngoại tình chờ chực đêm tối.x. Cn 7,14-20).

Các hoạt động khác ban chiều: Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giêsu” (Mt 8,16 // Mc 1,32 // Lc 4,40 x. St 24,11: đi kín nước vì trời mát; Mt 16,2: “Rá ng vàng thì trời nắng”).

Các mối nguy của chiều đêm: “lúc chiều tà thật là kinh khủng…” (Is 17,14). Các nhà cai trị Israel thường liên kết mối nguy về đêm với các sói rừng rình bắt mồi (x. 2V 7,7 Tv 59,6; Kb 1,8).