T6, 05 / 2018 6:59 Chiều | Đức Tin Jesus

(Đây là 2 cách cầu nguyện để được nên Thánh hoặc để thêm tội)

Khi ấy, Đức Giêsu còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:

“Có hai người lên đền thờ cầu nguyện.

Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế.

Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng:

“Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.

Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.

Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng:

“Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.

Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không.

Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.” ( Luca 18, 9-14)

​Đó cũng chính là 2 cách cầu nguyện:​

CẦU NGUYỆN KHIÊM NHƯỜNG & CẦU NGUYỆN KIÊU NGẠO.

CẦU NGUYỆN SÁM HỐI & CẦU NGUYỆN KỂ CÔNG.

CẦU NGUYỆN NHẬN LỖI & CẦU NGUYỆN KHOE THÀNH TÍCH.

CẦU NGUYỆN TƯ SẢN & CẦU NGUYỆN VÔ SẢN.

CẦU NGUYỆN XÓT XA & CẦU NGUYỆN KHOE KHOANG.

CẦU NGUYỆN ĐỂ ĐƯỢC NÊN CÔNG CHÍNH & CẦU NGUYỆN ĐỂ BỊ CHÚA LUẬN PHẠT.

CẦU NGUYỆN CÚI ĐẦU & CẦU NGUYỆN NGÔNG NGHÊNH.

CẦU NGUYỆN NHẮM MẮT & CẦU NGUYỆN TRỐ MẮT​.

Những bài học:

1. Đừng khinh dể ai, nhất là khi cầu nguyện.

2. Những người bên ngoài có thể đáng khinh nhưng bên trong đáng quý, xanh vỏ đỏ lòng.

3. Khi cầu nguyện là cầu nguyện với Chúa, chứ không ai khác. Không cầu nguyện với chính mình như kiểu người Biệt phái.

4. Một người kiêu ngạo không thể cầu nguyện được.

5. Lòng đau thương thống hối, khiêm nhường Chúa không coi thường đâu. Vậy đừng bao giờ thất vọng, dù mình là ai, ở hoàn cảnh nào… cũng vẫn là thân chủ của Thiên Chúa.

6. Tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có bây giờ là ơn thánh, là của Chúa, nên không có gì đáng phải khoe khoang cả. Nếu có gì đáng khoe khoang thì hãy khoe về sự hiểu biết Thiên Chúa.

​7. Cách cầu nguyện quyết định sự thành bại những gì chúng ta xin.​

###########

LỜI CẦU NGUYỆN SÁM HỐI LÀ LỜI CẦU NGUYỆN VĨ ĐẠI & MÃNH LIỆT NHẤT​.​

LỜI CẦU NGUYỆN SÁM HỐI LÀ LỜI CẦU NGUYỆN HIỆU LỰC & ĐẸP LÒNG CHÚA NHẤT​.​

LỜI CẦU NGUYỆN SÁM HỐI LÀ LỜI CẦU NGUYỆN GIÚP TA NÊN THÁNH MỖI NGÀY​.​

LỜI CẦU NGUYỆN SÁM HỐI LÀ CHÌA KHÓA MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG CHO CHÚNG TA.

CÀNG CÚI SÂU MÌNH XUỐNG TRƯỚC MẶT THIÊN CHÚA, THÌ CÀNG ĐƯỢC NGẨNG CAO ĐẦU TRƯỚC MẶT THẾ GIAN​.​

​ Lạy Thiên Chúa, xin xót thương con là kẻ tội lỗi. ​Amen.

Giuse Kích

(Nếu thấy ý nghĩ cho chính mình và mọi người, thì xin đừng quên Tạ ơn Chúa, rồi nhanh chóng chia sẻ cho người khác. Và xin cầu cho nhau)