T3, 02 / 2018 12:15 Chiều | Đức Tin Jesus

 “Nhờ Người, với Người, và trong Người”

Thiên Chúa là Cha tôi.

Lạy Cha trên trời của con, thật ngọt ngào biết bao khi được biết Cha là Cha của con và con là con nhỏ của Cha!

Nhất là những khi bầu trời linh hồn con u ám và thập giá của con càng lúc càng trĩu nặng, con cảm thấy cần phải thưa lại với Cha: lạy Cha, con tin tưởng vào tình yêu thương Cha dành cho con!

Vâng, con tin Cha là Hiền Phụ đối với con trong từng giây phút cuộc đời con, và con là con nhỏ của Cha! Con tin Cha yêu thương con bằng một tình yêu vô cùng!

Con tin Cha chăm sóc con suốt ngày thâu đêm và không một sợi tóc nào trên đầu con rụng xuống mà không được Cha tha phép! Con tin, trong Thượng Trí vô cùng của Cha, Cha biết điều gì ích lợi cho con còn hơn chính con.

Con tin, trong quyền năng vô cùng của Cha, Cha có thể biến điều dữ nên điều lành cho con.    Con tin, trong lòng lành vô cùng của Cha, Cha làm mọi sự để mưu ích cho những ai yêu mến Cha; ngay cả nơi bàn tay của những kẻ đánh con, con vẫn hôn yêu bàn tay chữa lành của Cha!    Con tin, nhưng xin Cha hãy gia tăng đức tin, đức cậy, và đức mến trong con!

Xin Cha luôn dạy con nhìn thấy tình yêu Cha như người hướng dẫn trong mọi biến cố cuộc đời con.     Xin Cha dạy con biết phó mình cho Cha như một con trẻ trong cánh tay mẹ hiền.

Lạy Cha, Cha biết tất cả, Cha thấy tất cả, Cha biết con còn hơn bản thân con; Cha có thể làm được mọi sự, và Cha yêu thương con!

Lạy Cha, vì Cha muốn chúng con luôn hướng lên Cha, nên cùng với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con tin tưởng đến nài xin Cha … (kể ra ơn muốn xin).

Vì ý nguyện ấy, và liên kết với Hai Thánh Tâm cực trọng, con xin dâng lên Cha mọi kinh nguyện, mọi hy sinh, mọi hành vi khổ chế, mọi hoạt động và tinh thần trung thành với các bổn phận của con.

Xin Cha ban cho con ánh sáng, ơn thánh, và thần lực của Chúa Thánh Thần!      Xin củng cố con trong Chúa Thánh Thần, để con không bao giờ lạc mất Người, không bao giờ làm phiền lòng Người, và không bao giờ để Người chịu bất lực trong con.

Lạy Cha, con nài xin ơn này nhân danh Chúa Giêsu, Thánh Tử của Cha! Và lạy Chúa Giêsu, xin mở rộng Thánh Tâm Chúa và xin đặt trái tim con cùng với Trái Tim Mẹ Maria vào đó, để dâng lên Chúa Cha chí thánh! Xin Chúa thương ban cho con ơn con đang cần thiết!

Lạy Cha chí thánh, xin Cha kêu gọi mọi người đến cùng Cha. Xin cho toàn thế giới tuyên xưng lòng nhân lành hiền phụ và lòng thương xót thần linh của Cha!

Xin Cha hãy là một Hiền Phụ với con, và xin bảo bọc con dù ở nơi đâu, như một quả táo trước mắt Cha. Xin cho con luôn là người con xứng đáng của Cha; xin Cha dủ lòng xót thương con!

Lạy Cha chí thánh, niềm hy vọng ngọt ngào của linh hồn chúng con, nguyện Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh, và yêu mến!

Lạy Cha chí thánh, lòng nhân lành vô biên của Cha đã trào đổ trên mọi dân tộc, nguyện Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh, và yêu mến!

Lạy Cha chí thánh, sương mai từ ái của nhân loại, nguyện Cha được mọi người nhận biết, tôn vinh, và yêu mến!