T6, 02 / 2018 12:13 Chiều | Đức Tin Jesus

Khởi đầu năm hãy bước vào nhà Chúa

Vào gia đình của Thiên Chúa Thần Linh

Mẹ cao sang ! Mẹ Thiên Chúa Thiên Đình

Con tin yêu cậy trông nhiều vào Me

“Ta Chúc lành cho con cái mau lẹ

Nhờ vào Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ ta”

Kính yêu Mẹ, mến Mẹ tình đậm đà

Danh của Mẹ, “Mẹ Thiên Chúa”Hiền Mẫu

Maria, Mẹ Thiên Chúa …Mẹ thấu

Con Dân Việt, Mẹ La Vang nguyện cầu

Bao nhiêu năm phải chinh chiến điêu linh

Mẹ ơi Mẹ ! Mẹ Thiên Chúa đầy phúc

Trông cậy Mẹ trong mọi nơi mọi lúc

Vì Quyền uy ! Mẹ Chúa, Mẹ loài người

Nhân đầu năm kêu cầu Mẹ, Mẹ ơi

Mẹ huyền nhiệm ! Nữ tỳ Chúa muôn thủa

Maria ! Mẹ con, Mẹ Thiên Chúa

Xin dâng Mẹ Lời Nguyện cầu đầu năm

Cho Quê hương ! cho Đất Nước Việt Nam

Được Bình an, sớm Tự Do, Dân chủ

Maria ! Mẹ Nữ tỳ của Chúa

Danh của Mẹ, Mẹ Thiên Chúa Ngôi Hai

Chính qua Mẹ Con Thiên Chúa ra đời

Và trọn đời con được làm “Con Mẹ ”

Chính Gioan đại diện cả nhân loại

Khi giờ cuối lúc Chúa gần sinh thì

Con hạnh phúc được trao phó thực thi

Đây mãi là Con yêu dấu của Mẹ …

Hạnh phúc thay Chúa trao con cho Mẹ

Con mãi là đứa con của Mẹ luôn..!…

Mẹ giờ đây vẫn luôn mãi là nguồn

Nơi xuất phát hằng tuôn bao Ơn phúc !

Tác giả: Cao Trí Dũng