" /> Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt
Home » Sống Đạo » Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Tại địa phận Xuân Lộc, các tín hữu được xem một cảnh rước kiệu Đức Mẹ thật ấn tượng!

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Một đoạn video đăng trên Facebook đã có hơn 600 000 lượt xem và hơn 13 000 lượt chia sẻ cho thấy một cảnh rước kiệu thật đặc biệt.

Tượng Đức Mẹ Fatima được đặt trên mui một chiếc xe, còn các sơ mặc áo dòng lái xe đi theo, trên xe chở các bó hoa. Chúng ta biết ở Việt Nam xe máy là “thiêng liêng” và video này là bằng chứng.

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

Các Sơ đi xe máy rước Đức Mẹ một cách đặc biệt

DucTinJesus.Com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *