T4, 05 / 2018 1:31 Chiều | Đức Tin Jesus

Emmau – một cụ bà người Ý,

91 tuổi bền bỉ hành hương.

Đi bộ 19 năm trường,

Đến các Thánh đường, viếng MẸ khắp nơi.

Năm 94(1994) trong người bệnh trọng.

Trông lên MẸ, hi vọng, khấn xin.

Lòng thương, Từ Mẫu đoái nhìn :

Trải qua phẫu thuật bình yên, mạnh lành.

Khỏe lại, bà quyết tình thực hiện :

Các Đền Thánh, ráng đến tạ ơn.

Khắp Âu, Phi, Mỹ xa gần,

Nối tiếp từng chặng, đôi chân miệt mài.

Lúc chân dau, mệt nhoài, đói, khát,

Đôi khi bị người khác hiểu lầm.

Hi sinh, bà vẫn âm thầm,

Xin MẸ trợ giúp, kiên tâm tháng ngày.

Ước tính quãng đường dài đi bộ:

Ba sáu ngàn cây số đã qua.

“Mỗi chặng như một cành hoa,

Gom thành bó, tiến trước Tòa Nự Vương.”

Cuộc viễn hành : hương thơm lan tỏa,

Đức Thánh Cha cũng đã tường rồi.

Ngài gửi đến bà lời mời,

Bà đã được diễn kiến Ngài. Vinh thay !

Dân Việt đang nơi nơi nô nức,

Để thực hiện những cuộc hành hương.

Bắt chước bà cụ phi thường,

“Gom hoa” trên mọi nẻo đường xa xôi.

Tác giả: Hung Vu.