T7, 02 / 2018 1:11 Chiều | Đức Tin Jesus

Thánh giá, đau khổ luôn là một dấu hiệu chứng tỏ người Kitô hữu thực sự.

Người ta kể lại câu chuyện thú vị sau đây:

Một vị thánh ẩn tu đang suy ngắm và cầu nguyện trong chòi giữa khu rừng vắng.

Nghe có tiếng gõ cửa. Vị thánh cất tiếng hỏi:

– Ai đó? Xin mời vào.

Một người đàn ông trung niên mặc áo cẩm bào rực rỡ, đầu đội triều thiên lộng lẫy, oai nghi vào trong chòi.

– Ông là ai? Vị thánh ngạc nhiên hỏi.

– Ta là Đức Kitô, Vua của lòng con.

Vị thánh lưỡng lự một chút rồi hỏi:

– Nhưng dấu đanh của bàn tay ông đâu? cho tôi xem!

Câu hỏi vừa dứt thì người lạ biến mất. Đó là ma quỉ giả dạng Chúa Kitô tới cám dỗ vị thánh.

Vị thánh đã kịp thời khám phá ra rằng dấu đanh đau khổ, tử nạn không có trên thân thể của chúa Ki tô giả đó.”

Sưu tầm