Bài giảng Bài suy niệm đầu tiên trong Mùa Vọng của Linh mục Cantalamessa

Ngày thứ sáu 15 tháng 12-2017, Linh mục Raniero Cantalamessa, linh mục giảng phòng của nhà giáo hoàng đã cò bài suy niệm Mùa Vọng đầu tiên với sự tham dự của Đức Phanxicô và các giám chức trong giáo triều.

Linh mục nhắc lại, Chúa Kitô “bằng lòng” sinh ra trong má ng cỏ hang lừa, vì thế lễ Giáng Sinh là lời mời gọi sống trong tinh thần giản dị tiết độ.

Trang mạng của Radio Vatican cho biết, trong bài suy niệm đầu tiên được giảng ở Nhà Mẹ Cứu Thế ở Dinh Tông tòa, Linh mục Cantalamessa đã tập trung đề tài suy niệm vào Chúa Giêsu Kitô và Tạo dựng, Chính vì thế, lễ Giáng Sinh là là “lời kêu gọi mạnh mẽ” để chúng ta sống trong tinh thần thanh đạm và dè sẻn.

Linh mục Cantalamessa ghi nhận, khi hành động trên con người và trên toàn Tạo dựng, Chúa Kitô đã có các câu trả lời cho các “vấn đề cụ thể” của sự gìn giữ thiên nhiên. Qua giới răn về tình yêu cho người thân cận, Ngài giảng dạy cho con người “ý nghĩa đích thực của sự thống trị trên Tạo dựng”. Quả vậy, con người vừa được phục vụ vừa phục vụ, có nghĩa là “vừa tôn trọng, vừa bảo vệ và vừa gìn giữ tạo dựng khỏi mọi khai thác lạm dụng”.

Linh mục Raniero Cantalamessa giải thích: “Những người thân cận là những người ở gần chúng ta, đầu tiên là trẻ em và những người trẻ ngày hôm nay, những người mà chúng ta đang lấy đi khả năng để các em có thể sống trong một hành tinh có thể ở được, để các em có thể đi dạo mà không mang khẩu trang hay phải ‘xây chỗ ở trên các hành tinh khác’”.

Linh mục nói tiếp: “Vì thế chúng ta phải đặt Chúa Kitô vào trọng tâm của đời sống riêng của mình cũng như vào tầm nhìn của thế giới, đặt thiên tính-nhân tính của Chúa Kitô vào trọng tâm của hai yếu tố mà đặt chung với nhau sẽ trở thành “thực tế”, có nghĩa là vũ trụ và lịch sử, không gian và thời gian, tạo dựng và con người. Chúa Kitô, làm việc qua Thần Khí của Ngài, là yếu tố chính yếu cho một môi sinh Kitô lành mạnh và thực tế vì Ngài có chức năng quyết định trên các vấn đề cụ thể trong việc gìn giữ tạo dựng, Ngài làm việc một cách giá n tiếp qua con người và qua con người là trên tạo dựng. Ngài làm với Tin Mừng của mình và Thần Khí nhắc ‘nhắc’ cho tín hữu, làm sống động và tích cực Tin Mừng này trong lịch sử, cho đến ngày tận thế”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận