T4, 02 / 2018 11:28 Sáng | Đức Tin Jesus

Nguyện xin Thiên Chúa chí ái

Nghe con than thở đôi câu

Ăn năn vì bao lầm lỗi

Tháng ngày trĩu nặng u sầu

Đôi tay run run khép lại

Con quỳ lặng lẽ gục đầu

Xin Chúa thứ tha tội lỗi

Thành tâm tha thiết nguyện cầu

Hướng lòng ngước nhìn lên Chúa

Con tin Tình Ngài bao la

Như chiên lạc bầy xa Chủ

Hứa nhiều chẳng giữ được gì

Hồn xưa trắng ngần như tuyết

Tin yêu chan chứa cõi lòng

Con quên Tình Ngài chan chứa

Mê đời gian trá diệt vong

Giờ đây tìm về bên Chúa

Khát khao được Chúa thứ tha

Chỉ dám xin làm tôi tớ

Đâu đáng gọi là con Cha

Nhưng lạ thay Tình Phụ tử

Không chấp đứa con hoang đàng

Vẫn dành cho con tất cả

Hưởng phần sản nghiệp cao sang

Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa

Từ nay con quyết canh tân

Không dưng mắt sa giọt lệ

Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan…

Tác giả: Trầm Thiên Thu.