T3, 03 / 2018 7:15 Chiều | Đức Tin Jesus

Con đã thấy trong đôi mắt Chúa

Sự cô đơn khắc khoải vô bờ

Vì trong giờ kinh hoàng sau hết

Còn mấy ai tha thiết ủi an.

Ôi chỉ còn Thân Mẫu yêu thương

Mẹ Sầu Bi dưới chân Thập Giá

Nhìn Con Mình hơi tàn hấp hối

Một lưỡi gươm đâm thấu lòng Bà

Và có một Gioan kiên vững

Môn đệ trẻ, người Chúa quý yêu

Luôn âm thầm cạnh bên Thập Giá

Và được Người giao phó Mẹ yêu.

Cùng có một Ma đa lê na

Người đàn bà tội khiên đã được

Chúa cảm hoá, tha thứ lỗi lầm

Đang quỳ sụp nơi chân Thập Giá

Một tình yêu Mẹ hiền cao cả

Một tình yêu môn đệ kiên trung

Một tình yêu ăn năn thống hối

Ba tâm hồn an ủi Chúa thôi.

Xin cho con nhìn lên Thánh Giá

Đứng dưới chân bên Chúa thật gần

Để một lần con được an ủi

Chiên Thiên Chúa – Người chết vì yêu.

Maria KT.