T7, 05 / 2018 11:40 Sáng | Đức Tin Jesus

Ai ơi, là ai, ai có biết?

Ai đã chỉ con bầu trời

Ai đã đỡ nâng con một đời

Ai đã dạy con gọi “mẹ”?

Ai đã dắt tay con những bước đi chập chững

Ai đã cấy vào nụ cười những hạt ngọc tươi xinh

Ai đã mở con đôi mắt đón chào nhân loại

Ai đã gieo trong con hạt Yêu cho mầm Tin sống dậy

Ai đã chỉ con Evà, cõi đến của Adam

Ai đã gắn kết chúng con, tập tành yêu thương nguồn cội

Ai đã khích lệ chúng con gieo mầm Yêu lan tràn mặt đất

Ai đã mở mạch nguồn nước tưới đồng xanh

Ai đã ươm mơ hồn này ước vọng nguyện cầu thánh hoá bản thân?

Ai ơi, Ai là ai

Ai đã cho con”được là”mà đã chẳng phải là”không không”*

Ai đã làm con khác biệt cỏ cây

Ai đã làm con biết mình là chúa tể, cai quản địa cầu trái tim vũ trụ?

Ai như cơn gió dịu hiền dậy sóng nổi khơi xa

Ai như khiến đá hòn lặng câm toả năng lượng yêu mến

Ai như rất xa lại rất gần trong từng hơi thở

Ai như máu thịt phút giây biến đổi sự sống trưởng thành

Ai như diệu kỳ cho sinh khí lên ngôi

Ai như đong đầy chốn lương tâm bao lẽ yêu thương nghịch lý

Ai như đang sống trong con đưa con hoá thân vũ trụ

Ai như đang đưa con tới vĩnh hằng từ giấc trăm năm?

Ngài đó ư Thần khí Cha

Ngài đó ư trường sống Ngôi Hai

Ngài đó ư Thánh linh Cha rực rỡ

Là Ngài rồi sự sống Phục sinh

Là Ngài rồi, sợi dây nối trời và đất

Là Ngài rồi, khí thở của chúng sinh!

Jos.Cao Thái