T2, 04 / 2018 9:37 Chiều | Đức Tin Jesus

ĐÓ CHÍNH LÀ THÁNH NỮ MARIA MAĐALÊNA

Hỡi những người phụ nữ bình dân, ít học nhưng có tâm hồn thành tâm, thiện chí yêu mến Chúa nồng nàn, tha thiết.

Hãy vui lên ! Hãy nhảy mừng ! Vì Chúa Giêsu yêu thương bà con cách đặc biệt.

BÀ CON LÀ TÔNG ĐỒ TIN MỪNG PHỤC SINH.

AI KHAO KHÁT TÌM KIẾM CHÚA, SẼ ĐƯỢC NGƯỜI CHO GẶP

TÂM HỒN BẠN LÀ MỘT NGÔI MỘ ĐANG CHÔN CẤT CHÚA GIÊSU.

CHÚA GIÊSU SẼ PHỤC SINH NGAY SAU KHI BẠN ĐẨY TẢNG ĐÁ CHE CỬA TÂM HỒN BẠN.

HÃY ĐẨY TẢNG ĐÁ RA ĐỂ CHO NGÀI PHỤC SINH. BẠN SẼ CÓ NIỀM VUI NGẬP TRÀN & BÌNH AN CHAN CHỨA.

AI LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN GẶP CHÚA GIÊSU SAU KHI NGÀI SỐNG LẠI ?

Không phải TÔNG ĐỒ TRƯỞNG PHÊRÔ, HAY GIOAN

Không phải các TÔNG ĐỒ, CÁC MÔN ĐỆ

Không phải ĐỨC GIÁO HOÀNG, CÁC HỒNG Y

Không phải các GIÁM MỤC, CÁC LINH MỤC

Không phải nhà Thần học nọ, nhà Giảng thuyết kia.

Không phải các NAM TU SỸ, NỮ TU SỸ

Không phải TỔNG THỐNG NỌ, CHỦ TỊCH KIA

Không phải nhà KHOA HỌC này, BÁC HỌC nọ

Không phải TỶ PHÚ NỌ, ĐẠI GIA KIA

MÀ LÀ CÁC NGƯỜI PHỤ NỮ BÌNH DÂN, ÍT HỌC. NHƯNG HỌ CÓ TẤM LÒNG ĐƠN SƠ, THÀNH TÂM, THIỆN CHÍ. HỌ CÓ LÒNG YÊU MẾN CHÚA NỒNG NÀN, THIẾT THA, DA DIẾT.

CHÚA THƯƠNG HỌ CÁCH ĐẶC BIỆT

HỌ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ TÔNG ĐỒ TIN MỪNG PHỤC SINH

Và đây là bằng chứng:

Phúc Âm: Ga 20, 1 & 11-18

“Tôi đã trông thấy và Người đã phán với tôi những điều ấy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.

Bà Maria đang còn đứng gần mồ Chúa mà than khóc. Nhìn vào trong mồ, bà thấy hai thiên thần mặc áo trắng đang ngồi nơi đã đặt xác Chúa Giêsu, một vị ngồi phía đàng đầu, một vị ngồi phía đàng chân. Hai vị hỏi: “Tại sao bà khóc?”

Bà trả lời: “Người ta đã lấy mất xác Chúa tôi và tôi không biết người ta đã để Người ở đâu?”

Vừa nói xong, bà quay mặt lại, thì thấy Chúa Giêsu đã đứng đó, nhưng bà chưa biết là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu hỏi: “Bà kia, sao mà khóc, bà tìm ai?”

Tưởng là người giữ vườn, Maria thưa: “Thưa ông, nếu ông đã mang xác Người đi, thì xin cho tôi biết ông đã đặt Người ở đâu, để tôi đến lấy xác Người”.

Chúa Giêsu gọi: “Maria”. Quay mặt lại, bà thưa Người: “Rabboni!” (nghĩa là “Lạy Thầy!”). Chúa Giêsu bảo bà: “Ðừng động đến Ta, vì Ta chưa về cùng Cha Ta. Nhưng hãy đi báo tin cho các anh em Ta hay và bảo họ rằng: Ta về cùng Cha Ta, cũng là Cha các con; về cùng Thiên Chúa Ta, cũng là Thiên Chúa các con”.

Maria Mađalêna đi báo tin cho các môn đệ rằng: “Tôi đã trông thấy Chúa và Chúa đã phán với tôi những điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

TÔI ĐÃ TRÔNG THẤY CHÚA

AI KHAO KHÁT TÌM KIẾM CHÚA, SẼ ĐƯỢC NGƯỜI CHO GẶP

Giuse Kích