T4, 04 / 2018 1:21 Sáng | Đức Tin Jesus

ĐTC Phanxicô nhắc đến khoảng 30 ”vị thánh” trong Tông Huấn, nhưng không phải mọi người đều đã được tôn phong. Đặc biệt ĐHY Nguyễn Văn Thuận cũng được trích dẫn:

”Khi ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận ở trong tù, Người đã từ khước mòn mỏi chờ đợi được trả tự do. Chọn lựa của Người là: “Tôi sống giây phút hiện tại, tràn đầy tình thương”; và cách thức cụ thể hóa điều này là: “Tôi lợi dụng những cơ hội xảy ra mỗi ngày, để hoàn thành những công việc thông thường một cách ngoại thường”

(n.17, trích từ ”Cinque pani e due pesci. Dalla sofferanza del carcere una gioiosa testimonianza di fede, Milano, 2014, 20 – 5 chiếc bánh và hai con cá).