T6, 05 / 2018 7:01 Chiều | Đức Tin Jesus

Nguyện xin Mẹ Maria thêm lời cầu thay nguyện giúp cho chúng con được lòng Chúa thương xót và xứng hợp để rước MÌNH và MÁU Chúa Jêsus cùng là rước chính Đức Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu chuộc với Chúa Cứu Thế Jêsus

“Lạy Chúa con không đáng được Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con được lành mạnh”

1. Chúa sai Con Một yêu dấu của Người xuống trần để cứu rỗi bạn.

2. Chúa Thánh Thần biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa Jêsus cho bạn.

3. Con Thiên Chúa từ trời xuống thế và ẩn mình dưới hình bánh Thánh vì bạn.

4. Người hạ mình tới mức hiện diện trong từng mảnh nhỏ nhất của bánh Thánh.

5. Người tái hiện mầu nhiệm nhập thể để ban ơn cứu rỗi cho bạn.

6. Người ở lại và sinh ra một lần nữa ở trần gian một cách nhiệm mầu vì phần rỗi của bạn, mỗi khi Thánh Lễ được cử hành.

7. Người thể hiện trên bàn thờ cùng những hành vi thờ phượng mà Người đã thể hiện khi còn ở trần gian, vì phần rỗi của bạn.

8. Người tái hiện cuộc khổ nạn đau đớn để bạn được tham dự vào đó, vì phần rỗi của bạn.

9. Người tái hiện một cách nhiệm mầu cái chết của Người và hy sinh mạng sống quí báu của Người, vì phần rỗi của bạn.

10. Người đổ máu Thánh của Người một cách nhiệm mầu và dâng máu Thánh ấy lên Thiên Chúa uy nghi, vì phần rỗi của bạn.

11. Người lấy Máu Thánh rảy trên linh hồn bạn và tẩy rửa linh hồn bạn khỏi mọi vết nhơ tội lỗi.

12. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như một lễ toàn thiêu và nhờ đó tôn vinh Thiên Chúa xứng với vinh dự Tối cao của Người.

13. Qua việc dâng hiến hành vi thờ phượng Thiên Chúa này, bạn đền bù được những lỗi phạm của mình, vì đã không tôn vinh Thiên Chúa đúng mức.

14. Vì bạn, Đức Kitô hiến Mình làm hy tế ngợi khen, nhờ đó đền bù những thiếu sót của bạn trong việc ngợi khen Danh Thánh Người.

15. Bằng việc hiến dâng này cùng với Đức Kitô, bạn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi cao cả hơn lời ca ngợi của các Thiên Thần.

16. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như một hy tế tạ ơn hoàn hảo, nhờ đó Người bù đắp tất cả những thiếu sót của bạn trong việc tạ ơn Thiên Chúa.

17. Bằng việc dâng lên Thiên Chúa tạ ơn của Đức Kitô, bạn nhìn nhận đầy đủ mọi ơn lành Người đã ban cho bạn.

18. Đức Kitô hiến Mình như một hy tế toàn năng vì bạn, nhờ đó Người giao hòa bạn với Thiên Chúa, là Đấng mà bạn đã xúc phạm vì tội.

19. Người tha mọi tội nhẹ cho bạn, miễn là bạn cương quyết dốc lòng tránh các tội ấy.

20. Bạn cũng đền bù được rất nhiều tội thiếu sót của bạn, khi bạn bỏ không làm những việc lành mà bạn có thể làm.

21. Người gỡ bỏ những sự bất toàn trong các việc tốt lành bạn làm, như thái độ khoe khoan chẳng hạn.

22. Người tha thứ cho bạn nhiều tội lỗi mà bạn quên hay không biết, và không bao giờ xưng trong tòa giải tội.

23. Người dâng Mình làm tế vật đền bù ít là một phần những sai phạm của bạn.

24. Mỗi lần bạn tham dự Thánh lễ, bạn có thể đền bù được nhiều hơn là một hành vi đền tội nghiêm khắc nhất, vì những tội bạn đã phạm.

25. Trong Thánh lễ, Đức Kitô ban cho bạn một phần công nghiệp của Người, mà bạn có thể dâng lên Thiên Chúa Cha để đền tội bạn.

26. Đức Kitô hiến Mình vì bạn như lễ giao hòa hiệu quả nhất, cũng có sức mạnh như lời Người cầu xin trên Thánh giá cho những kẻ thù của Người.

27. Máu Thánh Người cầu xin cho bạn bằng những lời cầu cũng nhiều vô kể, giống như những giọt Máu của Người chảy ra trong cuộc khổ nạn của Người.

28. Mỗi vết thương đau đớn nơi Thân Thể Cực Thánh của Người, là một cái miệng kêu lớn tiếng van xin lòng thương xót cho bạn.

29. Vì được sự đền bù của tế vật này, những lời cầu xin của bạn dâng lên Chúa trong Thánh lễ sẽ được nhận lời sớm hơn những lời cầu xin trong các lúc khác.

30. Những lúc khác bạn không bao giờ có thể cầu nguyện hữu hiệu bằng khi tham dự Thánh lễ.

31. Lý do là vì Đức Kitô kết hiệp các lời cầu nguyện của chúng ta và lời cầu nguyện của chính Người và dâng lên cho Cha chúng ta trên trời.

32. Người cũng giải bày cho Cha các nhu cầu của bạn và các nguy hiểm bạn gặp phải, và quan tâm cách riêng tới phần rỗi đời đời của bạn.

33. Cả các Thiên thần hiện diện trong Thánh lễ cũng cầu xin cho bạn và dâng những lời cầu nguyện nghèo nàn của bạn lên tòa Chúa.

34. Linh mục dâng Thánh lễ cho bạn, nhờ lễ dâng này, ma quỉ sẽ không được phép lại gần bạn.

35. Linh mục dâng Hy tế Thánh lễ lên Thiên Chúa Toàn Năng cho bạn và cho phần rỗi đời đời của bạn.

36. Khi tham dự Thánh lễ sốt sắng, chính bạn là một Linh mục trong tinh thần được Chúa Kitô ban quyền dâng Thánh lễ cho bạn và cho người khác.

37. Bằng việc dâng hy tế Thánh này, bạn dâng của lễ đáng được chấp nhận nhất lên Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh: Cha_Con_và Thánh Thần.

38. Thật vậy trong Thánh lễ bạn dâng lễ vật quí trọng nhất, lễ vật có giá trị hơn mọi sự trên trời và dưới đất cộng lại.

39. Lễ vật bạn dâng lên trong Thánh lễ là quí giá thực sự, vì là chính Thiên Chúa.

40. Bằng lễ Hy tế này, bạn đang tôn vinh Thiên Chúa là Đấng duy nhất đáng được tôn vinh.

41. Bằng lễ Hy tế này, bạn làm đẹp lòng Thiên Chúa Ba Ngôi vô cùng.

42. Bạn có thể dâng lên lễ vật vinh quang này, như là của chính bạn, bởi vì chính Chúa Kitô đã ban lễ vật này cho bạn.

43. Khi tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn thể hiện một hành vi thờ phượng cao nhất.

44. Nhờ tham dự Thánh lễ, bạn bày tỏ lòng cung kính sâu xa nhất, sự tôn vinh trung thành nhất đối với nhân tính Thánh thiêng của Chúa Jêsus.

45. Thánh lễ là phương tiện tốt nhất, để tôn kính cuộc khổ nạn của Đức Kitô và được dự phần vào những hiệu quả của cuộc khổ nạn ấy.

46. Thánh lễ cũng là phương tiện tốt nhất để tôn kính Mẹ Thiên Chúa, và tăng thêm niềm vui của Mẹ.

47. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn có thể tôn kính các Thiên Thần và các Thánh, nhiều hơn là đọc thật nhiều kinh.

48. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn cũng có thể làm giàu cho Linh hồn mình hơn là bằng các phương thế khác.

49. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn thi hành một việc tốt lành có giá trị cao nhất trên đời.

50. Bằng việc tham dự Thánh lễ, đó là việc thực thi Đức tin tinh tuyền, nhờ đó bạn sẽ nhận được một phần thưởng lớn lao.

51. Khi bạn cuối mình trước Mình Thánh và Máu Thánh Chúa, bạn thực sự đang thể hiện một hành vi thờ phượng tột đỉnh.

52. Và mỗi lần bạn chăm chăm nhìn vào bánh Thánh, bạn tích trữ cho mình một phần thưởng trên trời.

53. Mỗi lần bạn đấm ngực ăn năng sám hối, Chúa tha thứ một số tội cho bạn.

54. Bằng việc tham dự Thánh lễ khi đang mắc tội trọng, Chúa ban cho bạn ơn hoán cải.

55. Bằng việc tham dự Thánh lễ khi trong tình trạng ân sủng, Chúa gia tăng thêm ơn Thánh cho bạn.

56. Khi rước lễ là bạn thực sự tiếp nhận “Thịt Chúa Kitô” làm của ăn, và “Máu Chúa Kitô” làm của uống.

57. Bằng việc tham dự Thánh lễ, bạn có diễm phúc được tận mắt nhìn thấy Chúa Kitô ẩn dưới bức màn Bí tích, và được Chúa Kitô nhìn thấy bạn.

58. Bạn nhận lãnh phép lành của Linh mục, phép lành này được Chúa Kitô xác nhận trên trời.

59. Vì bạn kiên trì tham dự Thánh lễ, bạn sẽ nhận được những phép lành thể chất và thiêng liêng.

60. Hơn nữa bạn sẽ được bảo vệ khỏi nhiều tai họa có thể giáng xuống trên bạn, nếu không tham dự Thánh lễ.

61. Bạn cũng có thể sẽ được kiên cường chống lại các cơn cám dỗ, mà bạn có thể sa ngã nếu không tham dự Thánh lễ.

62. Siêng năng tham dự Thánh lễ sẽ cho bạn được ơn chết lành.

63. Lòng ái mộ Thánh lễ sẽ bảo đảm cho bạn được sự trợ giúp đặc biệt của các Thiên thần và các Thánh trong giờ hấp hối của bạn.

64. Nhớ lại những Thánh lễ bạn đã tham dự khi còn sống, sẽ là một niềm an ủi ngọt ngào cho bạn vào giờ chết, và sẽ giúp bạn tràn đầy tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa.

65. Các Thánh lễ bạn đã tham dự khi còn sống sẽ không bị quên lãng, khi bạn ra trước tòa của Đấng Thẩm Phá n Chí Công, vì các Thánh lễ ấy, lòng thương xót của Người sẽ làm dịu sự công thẳng của Người.

66. Bạn không phải sợ chịu hình phạt lâu dài ghê gớm trong luyện ngục, khi bạn đã đền bù được phần lớn các tội của mình, nhờ tham dự Thánh lễ lúc còn sống.

67. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, sẽ có giá trị làm giảm đau khổ trong luyện ngục hơn bất cứ hành vi đền tội nào khác, dù khó thực hiện đến đâu.

68. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng khi còn sống, sẽ đem lại cho bạn nhiều ơn ích hơn là nhiều Thánh lễ cầu hồn mà người ta xin cho bạn, khi bạn đã qua đời.

69. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng và thường xuyên, sẽ bảo đảm cho bạn một chỗ cao trên Thiên đàng và đó sẽ là chỗ ở vĩnh cửu của bạn.

70. Hơn nữa hạnh phúc của bạn trên Thiên đàng, sẽ tăng thêm nhờ mỗi Thánh lễ bạn đã tham dự ở trần gian.

71. Không có kinh nguyện nào mà bạn cầu cho người thân hay bạn bè có hiệu lực bằng một Thánh lễ bạn tham dự để cầu cho họ.

72. Bạn có thể đền ơn dồi dào cho tất cả các ân nhân của bạn, bằng cách tham dự Thánh lễ theo ý chí của họ.

73. Sự trợ giúp tốt nhất, niềm an ủi lớn lao nhất, bạn có thể trao tặng những người đau khổ, ốm đau, hấp hối, là tham dự Thánh lễ để cầu cho họ.

74. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn cũng có thể nhận được ơn hoán cải khi cầu cho những kẻ tội lỗi.

75. Bằng việc tham dự Thánh lễ sốt sắng, bạn cũng có thể nhận được ơn cứu rỗi cho mọi Kitô hữu

76. Hơn nữa bạn có thể tạo niềm an ủi dồi dào cho các linh hồn lành thánh ở luyện ngục.

77. Nếu bạn không có điều kiện xin lễ cầu cho các linh hồn, bạn bè, hay người thân đã qua đời thì việc bạn tham dự Thánh lễ sốt sắng, có thể giải thoát họ khỏi lửa thiêu đau đớn.

Trích sách “Thánh Thể Hy Tế tuyệt vời” Rev. Martinus VonCochem O.S.F