T2, 04 / 2018 6:53 Chiều | Đức Tin Jesus

1) Mỗi ​​người trên thế giới đều có một Thiên Thần Hộ Mệnh (dù là người Cơ Đốc hay không)

Người ta tin rằng các nhà thần học và được xác nhận trong YOUCAT rằng “Mọi người đều nhận được từ Thiên Chúa là một Thiên thần hộ mệnh” (n. 55). Điều này phù hợp với Thánh Kinh, những lời dạy của các Thánh Thomas Aquinas, Basil và Jerome cũng như những kinh nghiệm từ những người không phải là Cơ đốc  tin rằng họ đã được một Thiên Thần Giám Hộ giúp đỡ.

Mike Aquilina viết về một kinh nghiệm như vậy từ một người bạn mà ông biết trong cuốn sách  Thiên sứ của Thiên Chúa :

“Một người bạn của tôi, một nhà triết học được đào tạo ở Harvard, là một người không tin tưởng như một người đàn ông trẻ tuổi. Một ngày nọ, anh ta đang bơi trong đại dương, và người đàn ông đã đuổi anh ta đi. Anh biết anh đang chết đuối, không có hy vọng giải cứu, khi đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy anh và kéo anh đến bờ. Người cứu thoát của anh ta là một anh chàng cơ bắp lớn. Khi người bạn nói lắp của tôi cố cảm ơn anh ta, anh ta cười với anh ta – và rồi biến mất. Điều này đánh dấu một mốc quan trọng trên con đường của bạn tôi để chuyển đổi. ”

2) Thiên thần hộ mệnh được bổ nhiệm vào đầu đời

Theo  Giáo Lý Giáo Lý  giải thích, “Từ lúc bắt đầu cho đến khi chết, cuộc sống con người được bao quanh bởi sự chăm sóc và cầu nguyện thận trọng của họ” (CCC 336). Tuyên bố này dẫn đến một số người tin (ví dụ Thánh Anselm) rằng các thiên sứ được bổ nhiệm vào đúng thời điểm của sự kết hợp thân thể và linh hồn trong bụng mẹ. Nếu đúng (nó không được tuyên bố một cách giáo điều và do đó là để tranh luận), nó sẽ làm theo những phụ nữ mang thai có hai Guardian Angels theo dõi họ và con của họ.

3) Thiên thần hộ mệnh có tên, nhưng Đức Chúa Trời ban cho họ những cái tên đó

Giáo hội Công giáo đã dạy chúng ta rằng,

“Việc thực hành gá n tên cho các Thánh Thần nên được nản lòng, ngoại trừ trong trường hợp của Gabriel, Raphael và Michael có tên được chứa trong Thánh Kinh.” ( Cong of Divine Thờ Phượng và các Bí Tích, Danh Mục của Piety Phổ Biến , n. 217, 2001)

Lý do đằng sau điều này là tên có chứa một số quyền nhất định trên một người khác. Nếu tôi biết tên của bạn, tôi có thể gọi cho bạn bất cứ khi nào tôi muốn và có thể cảm thấy một số quyền nhất định đối với bạn. Chúng tôi không có thẩm quyền đối với các Thiên thần hộ mệnh của chúng tôi. Họ chỉ báo cáo cho một người chỉ huy: chính Đức Chúa Trời. Chúng tôi có thể yêu cầu sự giúp đỡ hoặc giúp đỡ của họ, nhưng chúng tôi không nên cảm thấy như họ đang ở trong cuộc gọi của chúng tôi.

Giáo Hội sau đó không khuyến khích chúng tôi đặt tên cho các Thiên Thần Hộ Gia của chúng ta vì chúng ta có thể nhận được một cái tên trong lời cầu nguyện, nhưng nó có thể không được truyền cảm hứng thiêng liêng. Nó có thể bị ảnh hưởng bởi ma quỷ hoặc bởi những suy nghĩ của con người chúng ta. Chúng ta chỉ có ba tên của các thiên thần được xác nhận trong Kinh Thánh và vì vậy bất kỳ cái tên nào khác mà chúng ta nhận được đều khó xác nhận như được truyền cảm hứng bởi Đức Chúa Trời.

4) Chúng ta không trở thành Guardian Angels khi chúng ta chết

Trái ngược với niềm tin phổ biến, không có cách nào để chúng ta biến thành một thiên thần sau khi chết. Khi chúng ta chết, chúng ta có thể bị tách khỏi cơ thể chúng ta trong giây phút này, nhưng sẽ được đoàn tụ với họ vào cuối thời gian. Chúng ta không trở thành một thiên thần trong khi chờ đợi. Tất cả các Thiên thần Hộ mệnh đã được tạo ra vào đầu thời gian chỉ trong một khoảnh khắc sáng tạo.

Hãy nhớ những lời của Đức Chúa Trời đối với nhà tiên tri Giê-rê-mi, “Trước khi tôi thành lập bạn trong bụng mẹ, tôi biết bạn, và trước khi bạn được sinh ra, tôi đã dâng mình cho bạn” (Giê-rê-mi 1: 5).

Thiên Chúa đã có một Guardian Angel trong tâm trí cho bạn khi ông tạo ra thế giới.

5) Guardian Angels đang ở đây để giúp chúng tôi

Các  Giáo Lý  mô tả một Guardian Angel như một “chăn” người có nghĩa là để bảo vệ chúng ta và dẫn chúng ta vào sự sống đời đời. Mục tiêu chính của họ là giúp chúng ta lên thiên đường, và chúng ta được khuyến khích cầu nguyện với họ hàng ngày, yêu cầu sự giúp đỡ của họ trong mọi nhu cầu.

Giáo Hội cung cấp một lời cầu nguyện tuyệt vời có thể được cầu nguyện bởi người trẻ và người già:

Thiên thần của Thiên Chúa,

người giám hộ của tôi thân yêu,

mà tình yêu của Thiên Chúa

cam kết với tôi ở đây,

Bao giờ ngày nay,

được ở bên cạnh tôi,

Để ánh sáng và bảo vệ,

Quy tắc và hướng dẫn.

Amen.