T5, 03 / 2018 11:21 Sáng | Đức Tin Jesus

Đêm thứ năm trước ngày chịu nạn.

Chúa chịu bao thống khổ vô vàn….

Cha bị bỏ vạ cáo gian

Bị nhiều đòn đánh nát tan thân mình

Cắn răng Cha lặng thinh không nói

Mặc họ lấy dây trói quanh người

Họ nhổ vào mặt nhạo cười

Kéo lê Cha xuống dưới hầm nhuốc nhơ

Họ lột áo cho Cha xấu hổ

Dùng các mũi sắt nhọn và đâm

Đâm Cha tan nát tấm thân

Quấn dây thừng kéo dưới hầm dọc ngang

Họ kéo Cha lên hàng xà nhà

Rồi để mặc mình Cha nơi đây

Đến lúc Cha tuột mất dây

Cha té xuống đất,mắt trào máu ra

Họ trói Cha vào cây cột đá

Dùng đủ mọi khí giới hành hạ

Bằng cách đâm thủng thân Cha

Họ lấy nhiều đá ném Cha xước trầy

Lấy than hồng các bó đuốc cháy

Mà đốt Cha đau điếng vô cùng

Mũi dùi ngọn giáo họ dùng

Đâm Cha,cắt mạch máu cùng lột da

Họ lóc thịt thân Cha tơi tả

Trói Cha vào cột đá rất to

Lấy miếng tôn nóng đỏ vô

Chân Cha họ đặt lên cho cháy phồng

Họ lấy một vòng gai sắt nhọn

Đội đầu Cha rồi còn ấn sâu

Họ bịt mắt Cha thật lâu

Bằng giẻ bẩn quấn quanh đầu gớm ghê

Rồi trói Cha ngồi lên chiếc ghế

Có rất nhiều đinh nhọn xuyên lên

Đinh nhọn đâm Cha đau thêm

Cha quá khốn khồ chịu bao đòn này

Họ lấy dầu thông, chì nung chảy

Tưới vết thương cho cháy thịt da

Xô Cha ngã xuống nền nhà

Nhổ râu rồi lấy kim mà đâm vô

Đẩy Cha ngã trên Thập Giá gỗ

Buộc chặt Cha vào đó hung bạo

Cha suýt nghẹt thở làm sao

Họ còn dẫm đạp vào đầu mặt Cha

Có đứa vừa đạp chân lên ngực

Vừa dùng mũi sắt nhọn để đâm

Xuyên qua lưỡi còn nhẫn tâm

Miệng Cha họ đổ thứ kinh tởm vào

Họ trút lên Cha bao lời tục

Bẻ quặt tay Cha ra sau lưng

Vừa đánh vừa kéo vừa lôi

Lôi Cha khỏi ngục giao cho quan toà…

Đày tớ thấp hèn

( Phỏng theo 15 nỗi đau đớn kín nhiệm của Chúa đã tỏ cho nữ tu Maria Madalena và một nữ tu rất Thánh Đức và sốt mến của dòng CLARA ở RÔMA