T6, 08 / 2020 11:47 Chiều | Đức Tin Jesus

Vào năm 1936, Thánh Faustina được Chúa cho thấy hỏa ngục. Chị ghi trong Nhật Ký số 741

“Hôm nay, tôi được thiên thần dẫn tới vực thẳm hỏa ngục. Đó là nơi tra tấn dữ dội, rất khủng khiếp và rộng lớn!

Các cực hình tôi thấy:

  • cực hình thứ nhất tạo thành hỏa ngục là mãi mãi xa cách Thiên Chúa;
  • cực hình thứ hai là lương tâm cắn rứt đời đời;
  • cực hình thứ ba là tình trạng mãi mãi bất biến;
  • cực hình thứ tư là lửa thiêu đốt mà không hủy diệt linh hồn – đau khổ khủng khiếp, vì đó là lửa tinh thần (không như lửa thường), đốt lên bởi cơn giận của Thiên Chúa;
  • cực hình thứ năm là bóng tối dầy đặc và ngột ngạt khủng khiếp, mặc dù tối tăm, ma quỷ và các linh hồn vẫn thấy nhau, thấy người khác và thấy chính mình;
  • cực hình thứ sáu là đời đời ở với satan;
  • cực hình thứ bảy là tuyệt vọng, căm thù Thiên Chúa, với các lời phỉ báng và nguyền rủa hèn hạ.

Các linh hồn hư mất phải cùng nhau chịu các cực hình này, nhưng đó không là chấm dứt đau khổ.

Có các loại cực hình đặc biệt dành cho các linh hồn cá biệt. Có các cực hình của ngũ quan. Mỗi linh hồn chịu những nỗi đau khổ khủng khiếp, không thể diễn tả nổi, liên quan những gì họ đã phạm tội.

Có các hang động và hầm hố có các cực hình khác nhau.

Hẳn là tôi đã chết giấc khi nhìn thấy các cực hình này nếu Thiên Chúa không nâng đỡ tôi.

Hãy cho các tội nhân biết rằng họ sẽ chịu cực hình đời đời theo các giác quan mà họ đã dùng để phạm tội”.

“Tôi viết điều này theo lệnh của Thiên Chúa, để không linh hồn nào có thể viện cớ gì mà nói rằng không có hỏa ngục hoặc không có ai ở đó, vì thế không ai có thể nói như vậy.

Tôi là Nữ tu Faustina, theo lệnh của Thiên Chúa, đã được thăm hỏa ngục để tôi có thể nói cho các linh hồn biết về hỏa ngục và làm chứng về sự hiện hữu của hỏa ngục”.

“Tôi không thể nói về hỏa ngục bây giờ, nhưng tôi đã được lệnh của Thiên Chúa viết về hỏa ngục.

Ma quỷ rất căm thù tôi, nhưng chúng phải vâng lời tôi theo lệnh của Thiên Chúa.

Những gì tôi viết chỉ là bóng mờ nhạt của những gì tôi thấy.

Nhưng tôi chú ý một điều: Đa số các linh hồn ở đó là những người đã không tin có hỏa ngục. Khi tôi tới đó, hầu như tôi không thể hồi phục vì hoảng sợ. Các linh hồn chịu cực hình ở đó thật khủng khiếp!

Cuối cùng, tôi cầu nguyện tha thiết hơn để xin ơn hoán cải cho các tội nhân. Tôi không ngừng cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ.

Lạy Chúa Giêsu của con, thà con chịu khổ cực cho đến tận thế, giữa các đau khổ nhất, còn hơn con phản nghịch Ngài vì tội nhỏ nhất”.
Thị kiến Chúa Giêsu cho thánh Faustina thấy, như là lời kêu gọi khẩn thiết hãy từ bỏ tội lỗi, canh tân đời sống, đến với Lòng Thương Xót Chúa và kêu cầu Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria. Đó là cơ hội trước khi quá muộn.

Kinh Đức Maria dạy chị Lucia trong lần hiện ra thứ 3 tại Fatima, 13/7/1017: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn”.