CN, 11 / 2023 2:39 Sáng | Đức Tin Jesus

1.Đời sống chiêm niệm

Một số người trong các con được mời gọi sống cuộc đời “chiêm niệm”. Một sức quyến rũ bất khả khá ng đã lôi kéo chúng con lại với Chúa. Được Thiên Chúa chiếm cứ, các con đã hiến thân cho hành động tối cao của Người, hành động nâng chúng con lên với Người, biến hoá chúng con trong Người và chuẩn bị chúng con để sống cuộc chiêm niệm muôn thuở, là ơn kêu gọi chung của tất cả chúng ta. Làm sao các con có thể tiến tới được trên con đường ấy và trung thành với ơn thánh đang thúc đẩy các con, nếu các con không đem trọn tâm hồn và đời sống để đáp lại lời kêu gọi hướng các con về với Thiên Chúa một cách vững bền, nhờ một động lực là tình yêu? Các con hãy coi mọi hoạt động trực tiếp khác mà các con phải đương đầu – những mối liên hệ huynh đệ, công việc không vụ lợi hay có lợi lộc, việc giải trí cần thiết, cùng những hoạt động giống như vậy – như một bằng chứng tỏ cho Chúa biết rằng chúng con sống kết hợp thân mật với Người, để Người ban cho chúng con cái ý hướng hợp nhất tinh tuyền, là điều rất cần để các con gặp được Người trong chính lúc cầu nguyện. Như thế các con sẽ cộng tác vào việc mở rộng Nước Thiên Chúa nhờ chứng tá của đời sống chúng con và nhờ “việc tông đồ tuy âm thầm nhưng phong phú”.(14)

2. Đời sống tông đồ

Một số người khác hiến thân làm việc tông đồ trong sứ mệnh chính yếu nhất, tức là rao giảng Lời Thiên Chúa cho những ai mà Thiên Chúa uỷ cho những người ấy phải tiếp đón để dẫn đưa họ về với đức tin. Một ơn vĩ đại như thế đòi hỏi phải sống kết hợp mật thiết với Chúa, để có thể truyền thông sứ điệp của Ngôi Lời nhập thể, tuy sử dụng ngôn ngữ mà thế gian có thể hiểu được. Tất cả đời sống chúng con rất cần được tham dự vào cuộc thương khó, sự chết và sự vinh quang của Chúa!(15)

3. Chiêm niệm và hoạt động tông đồ

Và khi chúng con được mời gọi đảm nhiệm những trách vụ khác để phục vụ nhân loại – đại khái như hoạt động mục vụ, truyền giáo, dạy học, từ thiện và các việc tương tự, – chẳng phải lòng nhiệt thành gắn bó với Chúa trước tiên sẽ làm cho các việc ấy trở nên phong phú, tùy theo mức độ kết hiệp với Chúa “trong thầm kín”(16) đó sao? Nếu chúng ta muốn trung thành cẩn thủ giáo huấn của Công Đồng, chẳng phải “các phần tử thuộc bất cứ Dòng tu nào, khi tìm kiếm một mình Chúa trên hết mọi sự cũng cần phải đem việc suy niệm khiến tâm hồn hợp nhất với Chúa kết hợp với lòng nhiệt thành tông đồ, gắng tham gia công cuộc cứu chuộc và cổ võ việc mở rộng nước Thiên Chúa”(17) đó sao?

4. Đoàn sủng của các Đấng Lập Dòng

Chỉ có như thế, các con mới có thể hướng tâm hồn lên đón nhận chân lý và tình yêu Thiên Chúa theo đoàn sủng của các đấng sáng lập Dòng chúng con, mà Thiên Chúa đã làm cho xuất hiện trong Giáo Hội. Công Đồng có lý khi nhấn mạnh về nghĩa vụ các tu sĩ nam nữ phải trung thành với tinh thần của đấng sáng lập, trung thành với những ý hướng Phúc Âm và gương thánh thiện của các ngài. Họ cũng phải nhìn thấy một trong những nguyên tắc canh tân hiện hành và một trong những tiêu chuẩn hoạt động chắc chắn nhất khi mỗi hội Dòng phải tra tay làm.(18) Đoàn sủng đời tu thật ra không phải là một sự thúc đẩy sinh ra “bởi huyết nhục”(19) hoặc phát xuất do một tâm trạng “hoà theo thế giới hiện tại”,(20) nhưng chính là hoa quả của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn luôn hoạt động trong Giáo Hội.

5. Hình thức bên ngoài và lòng phấn khởi bên trong

Đoàn sủng của các đấng lập dòng là nguồn năng động riêng của mỗi Hội Dòng. Tuy rằng lời Thiên Chúa mời gọi được canh tân và thay đổi hình thức tùy theo những điều kiện biến chuyển về không gian và thời gian, nhưng luôn đòi phải có hướng tiến vững bền. Lòng sốt sắng đáp lại ơn thiên triệu trong chính đời sống con người đã vạch ra những bước đường căn bản và đặc biệt phải lựa chọn. Sự trung thành với những đòi hỏi gặp trên bước đường ấy là đá thử vàng để xem đời tu có xác thực hay không. Chúng ta đừng nên quên điều này là mọi tổ chức của nhân loại đều có thể bị mòn mỏi, khiến quy luật trở nên khô khẳng và có nguy cơ chỉ còn lại hình thức. Sự chăm chú giữ luật bề ngoài tự nó không đủ để bảo đảm giá trị của cuộc sống ấy. Vì thế luôn luôn phải hồi sinh những hình thức bên ngoài bằng những cố gắng bên trong, nếu không có sự cố gắng này, những hình thức bên ngoài không bao lâu sẽ trở nên một gánh nặng.

Qua những cách sống khác nhau, nhờ đó mà mỗi Dòng mang một sắc thái riêng biệt và bắt nguồn trong ơn thánh sung mãn của Đức Kitô(21) chúng ta thấy luật tối thượng, hay quy tắc tối hậu của đời tu, là theo Chúa Kitô theo giáo huấn Phúc Âm. Chẳng phải nỗi lo âu này đã khơi lên trong Giáo Hội, qua các thế kỷ, đòi hỏi của một đời sống khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời đó sao?