T6, 11 / 2023 6:02 Sáng | Đức Tin Jesus

Hỡi người bạn trẻ kia ơi?Hãy mau tìm đến cuộc đời đi tu.Tu là hạnh phúc thiên thu,
Sẻ chia lời Chúa đến cho muôn người.

Đi tu hạnh phúc ngất ngây,

Yêu người tha thiết tràn đầy không vơi.

Đi tu ơn nghĩa bởi trời,

Để làm nhân chứng cho đời trần gian.

Đi tu chẳng sợ nguy nan,

Tình yêu Thiên Chúa nồng nàn trong tim.

Đi tu là biết kiếm tìm, 

Tình yêu duy nhất vạn nghìn không phai.

Đi tu đời sống khoan thai,

Chẳng cần lo lắng miệt mài long đong.

Đi tu đời sống thong dong,

Cần chi ân ái, không mong bạc tiền.

Đi tu chẳng sợ ưu phiền,

Ngày đêm phục vụ trong niềm tin yêu.

Đi tu hạnh phúc mọi điều,

Chẳng lo ly dị đăm chiêu vì người.

Đi tu trọn vẹn cả mười,

Không sinh mà vẫn có người gọi cha.

Về nhà chẳng sợ vợ là,

Chẳng nghe con khóc oe oa nhức đầu.

Đi tu chẳng sợ u sầu,

Chẳng cần lo lắng tiền đâu mướn nhà.

Đi tu chẳng sợ buôn ba,

Vì yêu Thiên Chúa nên ta anh hùng.

Đi tu đâu phải là khùng,

Ngày mai bên Chúa cùng chung nước Trời.

Đi tu là phúc bạn ơi,

Bài trừ tội lỗi trên đời gần xa

Đi tu là sống thiết tha,

Ngày đêm chiêm niệm thật là bình yên.

Vui cùng vẻ đẹp thiên nhiên,

Sống đời mục tử chăn chiên hiền lành.

Chẳng màng vật chất công danh,

Chẳng lo gian dối tranh giành của nhau.

Dẫu đời có lắm thương đau,

Tình yêu Thiên Chúa một màu thủy chung

Đi tu là biết kiên trung,

Cho dù sóng gió lung lay tứ bề.

Cho dù quỷ trách ma chê,

Cho dù năm tháng lê thê một mình.

Tu là hai chữ hy sinh,

Sống đời phục vụ quên mình vì yêu.

Dù cho vất vả bao nhiêu,

Chu toàn bổn phận là điều ước mong.

Đi tu là quyết một lòng.

Chung câu thánh hiến trinh trong vì Người.

Khiêm nhường bác ái vui tươi,

Trăm ngàn gian khó vẫn cười hồn nhiên.

Một lòng cảm tạ Thiên Chúa,

Hai câu thánh thiện vẹn tuyền khắc ghi.

Cuộc đời ý nghĩa là chi?

Đi tu hạnh phúc còn gì phúc hơn ?

Sưu tầm