T2, 06 / 2019 6:58 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ Thái Hà

Địa chỉ: 180/2 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

(ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ)

Giờ lễ ngày THỨ 2

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 3

 • Lễ I: 05h30
 • Thứ Ba đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h30 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 4

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30
 • Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

Giờ lễ ngày THỨ 5

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 18h30
 • Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20 giờ 00 dành cho Giới trẻ DCCT

Giờ lễ ngày THỨ 6

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)
 • Lễ II: 18h30

Giờ lễ ngày THỨ 7

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ V: 16h30 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)
 • Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)
 • Lễ VII: 20h00 (Lễ dành cho giới trẻ)

Giờ lễ ngày CHÚA NHẬT

 • Lễ I: 05h30
 • Lễ II: 08h00
 • Lễ III: 10h00
 • Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)
 • Lễ V: 18h00
 • Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể

gio-le-nha-tho-thai-ha
Lễ nhà thờ Thái Hà

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà