T2, 06 / 2019 7:05 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ tại nhà thờ họ Trung Trí

172, Đê Trần Khát Chân, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường – 19h00

Giờ lễ thứ 7 – 19h00

Giờ lễ Chúa Nhật – 6h00 và 19h00