T2, 06 / 2019 2:49 Chiều | Đức Tin Jesus

Lịch lễ nhà thờ Cửa Bắc tại Hà Nội

Địa chỉ 56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Giờ lễ ngày thường: 19h00

Giờ lễ thứ 7: 05h30; 19h

Giờ lễ Chúa Nhật: 06h30; 08h30 (cho Thiếu Nhi); 10h30 (tiếng Anh); 19h00

Giải tội:

  • Thứ Năm: 19h30
  • Thứ Sáu: 19h30
  • Thứ Bảy: 20h00
  • Chúa Nhật: 7h30; 18h30; 20h00

Chầu Thánh Thể

  • Thứ Sáu: 18h00 – 19h00

Giờ mở cửa nhà thờ

  • Sáng: 8h30 – 12h00
  • Chiều: 14h00 – 17h30
Giờ lễ nhà thờ Cửa Bắc
Giờ lễ nhà thờ Cửa Bắc