yêu linh mụcTag: 

Yêu một linh mục có tội không?

Yêu một linh mục có tội không?

CN, 01 / 2018 4:21 Chiều
Hỏi 48: Thưa Cha, Thưa Cha, con xin hỏi: yêu một linh mục thì có tội hay không? Chị Dấu Tên Đáp: Chị “dấu tên” thân mến, cám ơn chị đã nêu lên một vấn nạn thực tế. Tuy nhiên vấn nạn của chị có...