xin bien doi conTag: 

Xin Chúa Biến Đổi Lòng Dạ Chúng Con Theo Thánh Ý Chúa

Xin Chúa Biến Đổi Lòng Dạ Chúng Con Theo Thánh Ý Chúa

CN, 02 / 2018 7:35 Chiều
Có phải con người chúng ta trải qua bao thời đại thì cái lòng dạ sống thiếu yêu thương, thiếu đạo đức, thiếu thông cảm, thiếu sự sẻ chia và thiếu nhẫn nhịn nó vẫn còn như vết thương lở loét mà ...