tu xuấtTag: 

Hãy Đồng Cảm Với Những Người Tu Xuất.

Hãy Đồng Cảm Với Những Người Tu Xuất.

T2, 05 / 2018 4:54 Chiều
“Chắc là Chúa không chọn chị rồi” “chị ăn cơm nhà Chúa mấy năm rồi sao lại tự dưng về?” Nghe câu nói đó lòng tôi như đau thắt lại, miệng lưỡi cứng đờ, đôi mắt rưng ...