tinh yeu giesuTag: 

Cảm Nắng Trong Tình Yêu Giêsu

Cảm Nắng Trong Tình Yêu Giêsu

T5, 05 / 2018 12:51 Sáng
Đó là một ngày nắng to, trong niềm vui ngày Lễ Chúa Giêsu Lên trời, tôi được tham gia lửa trại cùng Liên Đoàn TNTT giáo phận. Và đó cũng là ngày đầu tiên tôi gặp được em…người con gái t...