thu gui chua hai dong hay nhatTag: 

Thư Gởi Chúa Hài Đồng

Thư Gởi Chúa Hài Đồng

T5, 12 / 2017 1:41 Chiều
Kính gởi: Chúa Hài Đồng rất kính mến của con, Chỉ còn hơn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Chúa rồi. Con không biết năm nay người ta có tổ chức sinh nhật cho Chúa lớn không? Còn những người đi ...