thiên chúa là tình yêuTag: 

Thiên Chúa Là Tình Yêu

Thiên Chúa Là Tình Yêu

T6, 11 / 2017 5:36 Chiều
THIÊN CHÚA LÀ TÌNH YÊU Ngày Lễ Tạ Ơn Lạy Thiên Chúa là Đấng càn khôn, Người luôn yêu thương chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hằng trị muôn đời. Cảm tạ Chúa đã thương ban cho chú...