thiên chúaTag: 

Thiên Chúa bạn tin là Thiên Chúa nào?

Thiên Chúa bạn tin là Thiên Chúa nào?

T6, 11 / 2017 11:27 Chiều
Chúng ta biết Kito giáo là một tôn giáo độc thần chỉ đón nhận một Thiên Chúa duy nhất. Đó là một vị Thiên Chúa đã được Thánh Kinh, Chúa Giesu, các thiên thần, các tông đồ cùng hội thánh mặc ...
Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

Những Điều Thiên Chúa Dạy Chúng Ta

CN, 10 / 2017 10:51 Chiều
Qua các Thánh Kinh và chính Chúa Giesu mặc khải chúng ta thấy được một vị Thiên bao dung và tình yêu bao la. Một hình ảnh gần gũi đó chính là Chúa Giesu. Thiên Chúa, Chúa Giesu dạy ch...