thánh đườngTag: 

4 Vương cung Thánh đường lớn nhất ở Việt Nam

4 Vương cung Thánh đường lớn nhất ở Việt Nam

T2, 02 / 2018 3:37 Chiều
Trong khoảng 6.000 nhà thờ trên cả nước, Việt Nam vinh dự sở hữu 4 vương cung Thánh đường thuộc 4 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Quảng Trị và TP HCM. Đây là những nhà thờ cổ nhất Việt Nam và đẹp vô ...