tam su voi thanh tamTag: 

Tâm Sự Với Chúa

Tâm Sự Với Chúa

T5, 09 / 2017 8:28 Chiều
Lời Chúa: “Nầy, ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người ấy sẽ dùng bữa với ta.” (Kh 3:20) Hôm nay con lại đến viếng Ch...