tạ ơn chúaTag: 

TẠ ƠN CHÚA !

TẠ ƠN CHÚA !

T2, 12 / 2017 11:24 Sáng
Nhưng hôm nay con chưa xin Chúa thêm điều gì nữa. Con muốn cám ơn Chúa vì chính con người con, vì Chúa đã tác tạo nên con qua tình thương yêu của bố mẹ con. Con muốn tạ ơn Chúa vì những...