sống cho chúaTag: 

Vị Trí Nào Dành Cho Chúa, Trong Đời Sống, Của Chúng Ta ?

Vị Trí Nào Dành Cho Chúa, Trong Đời Sống, Của Chúng Ta ?

T4, 02 / 2018 9:24 Sáng
Mục đích sống của con người, là được hưởng niềm vui sống, trong tình yêu thương với nguồn ân sũng đời đời của Thiên Chúa !. Khi nói đến Sự Sống Vĩnh Cữu. Thì người Công Giáo chúng ta, đều liên tưởng đ...