soeur là gìTag: 

Viết Cho Em Người Nữ Tu

Viết Cho Em Người Nữ Tu

T4, 10 / 2017 8:07 Chiều
Em thân mến ! Ngày Quốc Tế Phụ Nữ và Ngày Phụ Nữ Việt Nam, đó là những ngày chúng ta dành riêng để tôn vinh người phụ nữ, và đó cũng là ngày để chúng ta dành những lời chúc thật tốt đẹp đến với người...