rước lễ lần đầuTag: 

Sau khi các em đã xưng tội lần đầu, chúng ta chưa cho các em rước lễ lần đầu ngay. Các em sẽ được Rước lễ lần đầu sau khi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

129 Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

129 Thiếu nhi Rước lễ lần đầu

T5, 07 / 2018 11:56 Chiều
Thái Hà (08/07/2018), vào lúc 16h00, Chúa Nhật ngày 08/07, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên chính xứ Thái Hà đã chủ sự Thánh lễ ban bí tích Thánh Thể lần đầu cho 129 em thiếu nhi...