nhóm sứ điệp từ trờiTag: 

Nỗi ám ảnh của cô bé mới theo “Sứ Điệp Từ Trời”

Nỗi ám ảnh của cô bé mới theo “Sứ Điệp Từ Trời”

T2, 01 / 2018 4:14 Chiều
Vào đầu năm 2012 tôi bắt đầu đọc những thông điệp của bà Maria Divine Mercy (MDM) được cho là mặc khải của Chúa và Đức Mẹ. Và từ những mặc khải này phát sinh ra một phong trào tại Việt Nam gọi là “S...