nhờ mẹ đến với chúaTag: 

Nhờ Mẹ Đến Với Chúa

Nhờ Mẹ Đến Với Chúa

T6, 06 / 2018 11:51 Sáng
Một lần trong giấc chiêm bao Chúa cho thánh Phanxicô xem thấy có hai chiếc thang bắc từ đất lên trời: một chiếc thang đỏ và một chiếc thang trắng. Trên đầu thang đỏ thì có Chúa...