nhân danh cha và con và thánh thầnTag: 

Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

Nhân Danh Cha Và Con Và Thánh Thần

T4, 02 / 2018 7:43 Chiều
Bà ơi, có khi nào bà ăn cơm mà quên làm dấu thánh giá không? – Thưa cha: không bao giờ. *) Bà ơi, nhiều người thời này không dám làm dấu thánh giá công khai trước người đời. ...