ngục thánhTag: 

Câu Chuyện Từ Luyện Ngục: Thánh Magarita Maria

Câu Chuyện Từ Luyện Ngục: Thánh Magarita Maria

T7, 02 / 2018 6:33 Chiều
Thánh nữ  hồi còn ở nhà tập, một lần có sơ suất nhỏ, chúa liền hiện ra và phán: – Con phải biết cha là một ông thầy thánh thiện và dạy đàng thánh thiện.Cha là đấng trong sạch và không ch...