Câu Chuyện Từ Luyện Ngục: Thánh Magarita Maria

Thánh nữ  hồi còn ở nhà tập, một lần có sơ suất nhỏ, chúa liền hiện ra và phán:

– Con phải biết cha là một ông thầy thánh thiện và dạy đàng thánh thiện.Cha là đấng trong sạch và không chịu được một vết gì, dù rất nhỏ mọn.

Bà thánh kể lại: ” Chúa phán những lời ấy bằng một giọng nghiêm nghị đến nỗi tôi thà chịu hết mọi thứ hình khổ, còn hơn phải nghe những lời công thẳng ấy ”. bà lại viết :” một lần vì tôi đã để mình theo tính khoe khoang mà nói về mình tôi, lạy chúa tôi, lúc tôi ở một mình.  Chúa liền hiện ra quở trách tôi nặng lời : hỡi tro bụi, con có gì để khoe mình, vì tự con, con chỉ là không. và để con khỏi quên mình là vật gì thì Cha muốn cho con thấy linh hồn con bây giờ ”.

Nói rồi, Chúa cho bà thấy thoáng qua cuộc đời bà. Bức tranh ấy làm bà ngạc nhiên và ghê tởm chính bà, đến nỗi Chúa không nâng đỡ thì bà phải chết vì đau đớn. Đó là hình phạt Chúa phạt bà.

Mỗi khi để mình theo tính khoe khoang, bà thưa lên cùng chúa rằng:”lạy Chúa, hoặc Chúa cho con chết đi, hoặc đừng để con thấy bức tranh ấy nữa ” …

guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận