nghi thức xức dầu bệnh nhânTag: 

Tìm Hiểu BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Tìm Hiểu BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

T3, 11 / 2017 8:26 Chiều
Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” (Gc 5,13-16) 1. H. Bí tích Xức Dầu là gì? T. Là...