T3, 11 / 2017 8:26 Chiều | Đức Tin Jesus

Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.” (Gc 5,13-16)

1. H. Bí tích Xức Dầu là gì?

T. Là dấu chỉ Chúa Giêsu dùng để ban ơn nâng đỡ bệnh nhân và người già yếu, về phần hồn và phần xác.

2. H. Bí tích xức dầu giúp đỡ phần hồn bệnh nhân thế nào?

T. Bí tích này giúp đỡ bệnh nhân: một là được kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, để sinh ơn ích cho chính mình và cho Hội Thánh, hai là được ơn an ủi và can đảm, để đón nhận đau khổ vì lòng yêu mến Chúa, ba là được tha thứ các tội lỗi, nếu bệnh nhân không kịp lãnh bí tích giao hòa, bốn là được bình an để sẵn sàng bước vào cuộc sống đời đời.

3. H. Bí tích xức dầu giúp đỡ phần xác bệnh nhân thế nào?

T. Nếu Chúa muốn thì bí tích này cũng làm cho bệnh nhân khỏe mạnh lại.

4. H. Khi nào thì nên xin lãnh nhận bí tích xức dầu?

T. Khi người tín hữu lâm bệnh nặng, hoặc gặp cảnh nguy tử cũng như khi bị yếu liệt vì tuổi già, thì nên mời linh mục tới ban bí tích xức dầu cho họ. Mỗi khi bệnh nặng thì được lãnh bí tích xức dầu một lần, và nếu bệnh trở nên nguy kịch thì có thể xin lãnh nhận thêm.

5. H. Ðược lãnh bí tích xức dầu mấy lần?

T. Mỗi khi bệnh nặng thì được lãnh bí tích xức dầu một lần.

………..
✠ SUY NIỆM

Trong Giáo Hội Công Giáo có 3 loại dầu thánh và được sử dụng như sau:

✞ Dầu THÁNH HIẾN_SC (Chrism): được dùng trong các bí tích rửa tội, thêm sức và truyền chức thánh (linh mục và giám mục)

✞ Dầu TÂN TÒNG_OS (Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum): được dùng trong bí tích rửa tội cho người lớn hay trẻ em.

✞ Dầu BỆNH NHÂN_OI (Oleum Infirmorum): được dùng khi cử hành bí tích sức dầu bệnh nhân.

Chúa ơi, con tạ ơn Chúa cho con có thời gian ôn lại BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN. Vì thương con người bệnh tật hồn xác nên Chúa đã lập bí tích này để chữa lành chúng con:


 PHẦN HỒN: Dầu BỆNH NHÂN_OI như:

 hương thơm khiêm nhường thống hối thấm vào tận cõi con để thanh tẩy mọi tội lỗi con đã phạm, Chúa Thánh Thần thêm sức cho con can đảm đón nhận mọi đau khổ để kết hiệp với sự thương khó Chúa Kitô cứu rỗi chính con và nhiều linh hồn khác, giúp con tin tưởng phó thác vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA để được hân hoan an bình bước vào đời sống vĩnh cữu, nơi mà Chúa Giêsu đã dọn sẵn cho những ai TIN vào NGÀI.

PHẦN XÁC: Dầu BỆNH NHÂN_OI có thể cải tử hồi sinh và phục hồi sức khỏe để gia tăng đức tin và thêm lòng yêu mến chúa nhiều hơn nữa.

Lạy Chúa, con TIN, con TÍN THÁC vào LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA… xin cho con yêu mến BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN mỗi khi lâm bệnh nằm gường.

Lạy Mẹ Maria, con yêu mến Mẹ, xin cứu giúp con trong giờ lâm tử. Amen.